Image
Image
Image
Image
Image
Villa10 Villa10

Terme en Voorwaardes | Villa10 on Hugo, Durbanville

Voorwaardes vir gebruik van akkommodasie by Villa10

Besprekings by Villa 10
Besprekings kan gemaak word aanlyn, per telefoon, e-pos of in persoon.

Tariewe
Alle tariewe wat kwoteer word sluit in ontbyt en toepaslike belastings tensy anders vermeld.

Betaling
Tensy spesifiek anders ooreengekom word 'n bespreking slegs bevestig by ontvangs van 'n betaling van minstens 50% van die koste van akkommodasie.
Volle betaling word verlang voor of by aankoms.
Betaling kan gemaak word deur direkte internet oordrag of in kontant.
Kaartbetalings (Mastercard en Visa) kan gemaak word deur ons Paygate fasiliteit indien vooraf gereel. 'n Diensfooi is betaalbaar.

Aankoms en vertrek tye
Onder normale omstandighede is kamers beskikbaar vir okkupasie vanaf 14h00. Indien u na 19h00 wil aankom moet u ons asseblief in kennis stel.
Kamers moet voor 10h00 ontruim word op dag van vertrek.

Ontvangs van gaste
Kamers is vir gebruik deur betalende gaste alleen.
Besoekers van gaste kan in die sitkamer ontvang word.

Kinders
Kinders, ouer as 12, onder ouers se toesig is welkom. Normale tariewe geld.

Troeteldiere
Geen troeteldiere word toegelaat nie.

Rook
In terme van toepaslike wetgewing is hierdie 'n rookvrye gebou.
Rook van organiese asook e-sigarette word wel buite toegelaat.

Vrywaring
Die bestuur en/of eienaars sal nie aanspreeklik wees vir, en gaste verbeur die reg tot eise van watter aard ookal, insluitend maar nie beperk tot die van diefstal, besering, verlies of skade, of dit gelei word deur die nalatige optrede van bestuur en/of eienaars aldan nie.

Reg tot toegang
Reg van toegang word voorbehou.

Kanselasie
Indien 'n bevestigde bespreking gekanseleer word
• meer as 7 dae voor datum van aankoms is 50% van akkommodasie fooi betaalbaar.
• minder as 7 dae voor datum van aankoms is die volle akkommodasie fooi betaalbaar.
In die geval van vroeë vertrek, of indien 'n gas versuim om op te daag, is die volle akkommodasie fooi betaalbaar.
Indien u meer as die kansellasie fooi aan ons betaal het sal die verskil terugbetaal word.

Voorwaardes vir gebruik van hierdie webblad

Hierdie ooreenkoms bevat belangrike kontraktuele regte, obligasies en voorwaardes tussen u, die gebruiker en villa10.co.za. U aanvaarding van die terme van hierdie ooreenkoms word verlang voordat hierdie webtuiste gebruik word. Waar die term "villa10.co.za" in hierdie ooreenkoms gebruik word, word verstaan dat dit die domain, die webblad, asook enige sub-domains insluit wat verband hou met villa10.co.za en sluit ook die domain villa10onhugo.co.za in.

GEBRUIK
Enige gebruiker sal wanneer hy hierdie webblad gebruik, vir watter rede ookal, hom aan hierdie voorwaardes onderwerp en dit so aanvaar. Die villa10.co.za webblad is ontwikkel met die uitsuitlike doel om inligting aan te bied. Niks in die villa10.co.za webblad moet beskou word as enigiets anders as 'n bron van inligting nie.

As 'n reel sal villa10.co.za nie enige offensiewe inligting publiseer nie. Ons kan egter nie waarborg dat al die inligting wat ons of ander partye, of webtuistes van ander partye waarna in hierdie webblad verwys word, te alle tye vry van offensiewe inligting sal wees en sensitiewe gebruikers mag afronteer nie. Gebruikers, deur die webblad te gebruik, vrywaar villa10.co.za, sy eienaars, agente en werknemers van enige eise van watter aard ookal.

As gebruiker onderneem en aanvaar u dat u hierdie webblad op eie risiko gebruik. Terwyl villa10.co.za alle redelike voorsorg getref het om te verseker dat die webblad vry is van virusse van watter aard ookal, kan daar en word daar geen waarborge voorsien tot dien effek nie.

INTILEKTUELE EIENDOM REGTE EN LISENSIE
Alle inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp is die eiendom van villa10.co.za en word gevolglik beskerm deur plaaslike en internasionale reg. Alle regte wat nie spesifiek toegestaan word nie word voorbehou. Die intelektuele regte ten opsige van alle inhoud, inligting en dienste behoort aan villa10.co.za en geen reg word aan die gebruiker oorgedra nie. Die inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp mag gebruik word deur die gebruiker, maar slegs nadat skriftelike toestemming daartoe gegee is.

Handelsmerke en of Geregistreerde name en ontwerpe van ander partye wat op hierdie webblad mag verskyn is steeds die eiendom van die regmatige eienaars.

VERANDERINGE AAN HIERDIE WEBBLAD
villa10.co.za behou die reg voor om te enige tyd inligting in hierdie webblad te verander, verbeter, aan te pas en of te verwyder sonder enige vooraf kennisgewing.

SKAKELS NA HIERDIE WEBBLAD
Skakels na hierdie webblad deur enige persoon, besigheid of instansie word verwelkom maar slegs met die skriftelike toestemming van villa10.co.za

BEleid oor privaatheid

Ons hier by villa10.co.za, respekteer u privaatheid.

Sou ons persoonlike inligting van u vra, gebruik ons sodanige inligting slegs ten opsigte van die spesifieke versoek en vir geen ander rede nie.

Ons sal slegs u persoonlike besonderhede aan ander bekend maak met u toestemming, of waar ons verplig word deur regsprosesse.

gebruik van cookies

villa10.co.za maak gebruik van 'cookies' maar slegs daardie wat noodsaaklik is om die webblad te laat funksioneer

villa10.co.za maak nie gebruik van tegnologie soos die wat bekend staan as 'web beacons' of 'advertising identifiers' om inligting van u te bekom nie.

Kontak Villa10

Adres:

Hugostraat 10,
Durbanville

Telefoon:

074 555 7116

Vind Villa10
Villa10 on Hugo